Luokitusta tehtäessä oletetaan melojan olevan taitava ja kokenut.

Luokka I: Helppo

Reitti on leveä ja näkyy kanootista hyvin. Helppoja esteitä ja pientä
aallokkoa.Eskimokäännöksen teko eikä uiminen ole vaarallista. Sopii
aloittelijoille, eikä vaadi koskikalustoa. Valtaosa Suomen koskista on
luokkaa I.

Luokka II: Vaikeahko

Reitti on leveä, mutta se katoaa välillä näkyvistä, joten koski on
tiedusteltava ennen laskemista rannalta. Aallokkoa, pieniä stoppareita
ja könkäitä, mutta helposti melottavissa. Akanvirtoja. Eskimokäännöksen
tekeminen ja uiminen yleensä helppoa.

Luokka III: Vaikea

Reitti ei näy kunnolla meloessa, joten tiedustelu etukäteen rannalta on
välttämätöntä. Reitti on mutkikas ja vaatii taitoa. Aallokko on korkeaa
ja kaatuu avokanoottiin sisälle. Stoppareita ja pysäyttäviä aaltoja.
Soveltuu hyvin koskenlaskuun tarkoitetulle erikoiskalustolle. Uiminen ei
ole vielä vaarallista ja pelastaminen on hyvin järjestettävissä. Ei sovi
kokemattomille melojille.

Luokka IV: Hyvin vaikea

Reitillä pysyminen tuottaa vaikeuksia. Useita vaikeita esteitä.
Könkäistä ja stoppareista melominen on taitoa vaativaa. Reitiltä
eksyminen aiheuttaa vaaran joutua vaarallisiin stoppareihin tai
esteisiin. Akanvirrat ovat pieniä ja niissä on voimakkaita pyörteitä.
Koskessa uiminen aiheuttaa vaaratilanteita ja loukkaantumisen
todennäköisyys on suuri. Uimarin pelastaminen koskesta on vaikeaa.

Luokka V: Erittäin vaikea

Reitin löytäminen rannaltakäsin on vaikeaa. Reitillä pysyminen on
todella vaikeaa, mutta ehdottoman tärkeää. Stopparit ovat suuria ja
vaativat erityistä taitoa läpimelomiseen. Isoja könkäitä. Pyörteet
voivat imeä melojan kanootteineen veden alle. Koskessa kaatuminen ja
eskimokäännöksen tekeminen on vaarallista. Uiminen koskessa on
hengenvaarallista. Uimarin pelastaminen koskesta on hyvin vaikeaa.

Luokka VI: Äärimmäisen vaikea

Harvoin laskettavissa ja silloinkin hengenvaarallinen. Reitti on yleensä
vain arvailtavissa ja reitillä pysyminen vaatii yleensä onnea.
Epäonnistuminen johtaa todennäköisesti kuolemaan.

Luokka X: Totaalisesti laskukelvoton

Melominen johtaa todennäköisesti kuolemaan.